«Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag» – Kvinners meningsytring i den digitale offentlighetens kultur (Espeli 2014)

«Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag» – Kvinners meningsytring i den digitale offentlighetens kultur (Espeli 2014)

​I rapporten, som i sin helhet gjengir Hedda Espelis masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo, rettes fokus mot vilkårene for kvinners ytringer i den digitale offentligheten. Basert på et utvalg av 10 profilerte kvinnelige meningsytrere, undersøker Espeli hva som motiverer disse kvinnene til å ytre seg, hvilke strategier de bruker for å nå frem med sine budskap, og hvordan de håndterer ubehageligheter som oppstår som følge av deltakelse.