Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen (2014)

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen (2014)

​Rapporten presenterer hovedresultatene fra den representative befolkningsundersøkelsen vi gjennomførte i 2013. Den presenterer også data fra fire andre spørreundersøkelser gjennomført av prosjektet.