Ytringsfrihet og politisk toleranse

Lanseringsseminar

Ytringsfrihet og politisk toleranse

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til seminaret "Ytringsfrihet og politisk toleranse" tirsdag 26. januar 2016 kl. 10.00–13.00 i Uranienborgveien 2, Oslo.

På seminaret lanseres rapporten Ytringsfrihetens grenser, som inngår som del av prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge". Rapporten bygger videre på de omfattende studiene som ble gjennomført i 2013–14, og presenterer ferske resultater fra nye spørreundersøkelser gjennomført høsten 2015. Rapporten vil bli presentert av forskerne Audun Fladmoe og Kari Steen-Johnsen fra ISF, etterfulgt av kommentarer ved Anine Kierulf (Senter for menneskerettigheter, UiO), Marit K. Slotnæs (Morgenbladet) og Hadia Tajik (Arbeiderpartiet). Det blir velkomstord ved Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmåsog innledning ved prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen (ISF). Til slutt blir det en panelsamtale moderert av Terje Colbjørnsen (UiO). 

Formålet med rapporten er å grave dypere i hvilke grenser befolkningen, journalister og redaktører trekker for hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet. Særlig tre spørsmål vil belyses: Bør ytringer som oppfattes som sosialt uakseptable møtes med sosiale reaksjoner eller mer formelle og juridiske sanksjoner? Hvilke holdninger har befolkningen, journalister og redaktører til publisering av karikaturtegninger som kan virke krenkende på religiøse minoritetsgrupper? Og tilkjennes muslimer, islamister, innvandringskritikere og høyreekstreme de samme sivile, politiske og demokratiske rettighetene, såfremt de følger norsk lov? Til sammen tegnes et nyansert bilde av ytringsfrihetens grenser i Norge.

Seminarprogram:

10.00-10.05: Velkommen ved Knut Olav Åmås
10.05-10.15: Innledning ved prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen (forsker, ISF)
10.15-10.45: Presentasjon ved Audun Fladmoe (forsker, ISF): Ytringsfrihetens grenser: hån, kritikk og krenkende karikaturer
10.45-10.55: Spørsmål fra salen
10.55-11.25: Presentasjon ved Kari Steen-Johnsen (forsker, ISF): Toleransens variasjoner – stilles noen grupper utenfor det demokratiske fellesskapet i Norge?
11.25-11.35: Spørsmål fra salen
11.35-11.50: Pause med enkel servering
11.50-12.20: Kommentarer ved Anine Kierulf (Senter for menneskerettigheter, UiO), Marit K. Slotnæs (Morgenbladet) og Hadia Tajik(Arbeiderpartiet)
12.20-13.00: Panelsamtale mellom forskere og kommentatorer, moderert av Terje Colbjørnsen (forsker, UiO)

Kontakt:
Arnfinn H. Midtbøen, prosjektleder for forskningsprosjektet Status for ytringsfriheten i Norge og forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, mobil: 92 08 25 53, e-post: ahm@samfunnsforskning.no  
Bente Roalsvig, prosjektdirektør og nestleder i Fritt Ord, mobil: 91 61 33 40, e-post: bente.roalsvig@frittord.no