Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake? (2014)

Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake? (2014)

​I denne rapporten foretar Jon Wessel-Aas en gjennomgang av rettsutviklingen på noen sentrale felt når det gjelder vilkårene for publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge, med vekt på perioden fra 1999 til 2014. Rapporten er organisert i to delutredninger: Del I «Pressefriheten og personvernet» og Del II «Statlig kontroll med og overvåkning av borgernes kommunikasjon». En kortere versjon av de to utredningene finnes i «Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet».

Last ned rapporten.