Velg tema
Holdninger til ytringsfrihet generelt
Velg problemstilling
Religiøse ekstremister bør få holde offentlige møter / demonstrasjoner
Velg tema
Holdninger til ytringsfrihet generelt
 • Holdninger til ytringsfrihet generelt
 • Opplevelse av ytringsfrihet i Norge i dag
 • Opplevelse av egen ytringsfrihet
 • Hvor høyt prioriteres ytringsfrihet i Norge, sammenlignet med andre samfunnsmål?
 • Ytringer i media
 • Arbeidslivet
 • Religion
 • Politikk og media
 • Politisk overvåking
 • Medienes idealer
 • Egenopplevd trakassering og vold
 • Om utvalget
Velg problemstilling
Religiøse ekstremister bør få holde offentlige møter / demonstrasjoner
 • Religiøse ekstremister bør få holde offentlige møter / demonstrasjoner
 • Personer med fordommer mot ulike raser eller etniske grupper bør få lov til å holde offentlige møter / demonstrasjoner
 • Personer som ønsker å avsette regjeringen med makt bør få lov til å holde offentlige møter / demonstrasjoner
 • Personer med ytterliggående meninger bør få utgi bøker for å uttrykke sitt syn
 • Det er viktig å ivareta ytringsfriheten, selv om mange ytringer oppleves som krenkende
 • Oppfordringer til vold mot enkeltpersoner eller grupper bør kunne straffes
 • Trusler mot enkeltpersoner eller grupper bør kunne straffes
Mann
Kvinne
Alder
15-29
30-44
45-59
60+
Grunnskole
VGS
Fag-/Yrkesutdanning
Universitet/høgskole lav
Universitet/høgskole høy
Velg Utdanningsnivå