Seminar

Lanseringsseminar: Ytringsfrihet og politisk toleranse

Prosjekt

Ytringsfrihetens grenser

Prosjekt

Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 – Hovedrapport

Publikasjon

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen (Staksrud m.fl. 2014)

Publikasjon

Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake? (Wessel-Aas 2014)

Publikasjon

«Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag»