Illustrasjon: Oda Sofie Granholt

Arrangement

Status for ytringsfriheten: Sluttkonferanse og boklansering

1. juni 2017

Institutt for samfunnsforskning og Fritt Ord inviterer til avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 og lansering av boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.

En fungerende offentlighet er sannhetssøkende, bygger på utveksling av rasjonelle argumenter og er åpen for kritisk meningsbrytning. Taket for ytringer skal være høyt – bare svært ekstreme eller hatefulle ytringer er forbudt – og meningsmangfoldet bør være stort. Men fungerer offentligheten slik i praksis, eller bidrar hets og selvsensur til en fattigere felles offentlighet der bestemte grupper og synspunkter støtes ut? Hvilke roller kan og bør mediene spille i en offentlighet preget av økende polarisering og synkende tillit?

På dette seminaret lanseres boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere (Cappelen Damm Akademisk, 2017). Boken er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017, som er initiert og finansiert av Fritt Ord, og bygger på empiriske studier av den norske offentligheten. Sentralt i boken står ideen om at det offentlige rommet er åsted for kamper om definisjonsmakt og konflikt om hvor grensene bør gå for hvem som får delta og hva som kan ytres.

Meld deg på arrangementet her

Program

10.30–10.45: Velkommen ved Frank Rossavik, Fritt Ord

10.45–11.00: Innledning ved prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen, ISF: Offentlighetens grenser

11.00–12.00: Utstøting og selvbegrensning

Audun Fladmoe, ISF: Omfang og konsekvenser av hatefulle ytringer i sosiale medier
Kari Steen-Johnsen, ISF: I frykt for å krenke? Selvbegrensing i private og offentlige rom
Arnfinn H. Midtbøen, ISF: Trusler, hets og partikultur: Grenser for ytringsfrihet i det politiske feltet
Kjersti Thorbjørnsrud, ISF: Innvandringskritikk: Moralske grenser, taushet og polarisering

12.00–12.15: Kort pause

12.15–13.00: Panelsamtale med Mina Bai, Espen Goffeng, Jan Bøhler og Anne Sender om erfaringer med å stå i stormen

13.00–13.45: Lunsjpause

13.45–14.45: Mediene som portvoktere: kritikk og mistillit?

Terje Colbjørnsen, UiO: Ytringsfrihet i mediene 1993–2016
Hallvard Moe, UiB: En tillitskrise? Oppfatninger om medienøytralitet i den norske befolkningen
Karoline Ihlebæk, UiO: Redaktører om innvandringsdebatten
Marjan Nadim, ISF: Representasjonens forbannelse: Etniske minoriteter i norsk offentlighet

14.45–15.00: Kort pause

15.00–15.45: Panelsamtale med Anna B. Jenssen, Shazia Majid, Erik Tornes og Tormod Strand om pressens ansvar, makt og avmakt

15.45–16.00: Avslutning ved Bernard Enjolras, ISF: Offentlighet og ytringsfrihet

Moderator: Aslak Bonde