Om prosjektet

Norge har de siste tiårene gjennomgått store samfunnsendringer som berører vilkårene for ytringsfriheten. I prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt ords monitorprosjekt» 2013-2014 gjorde forskerne en gjennomgang av ytringsfriheten i Norge anno 2014, med vekt på befolkningens og utvalgte gruppers erfaringer og opplevelser med ytringsfrihet. Gjennomgangen var den første siden Ytringsfrihetskommisjonen avla sin rapport i 1999.

 

      

 

       

Prosjektet fokuserte på fire større endringsprosesser

  • Globalisering og flerkultur
  • Digitalisering og en endret medievirkelighet
  • Overvåkning og kontroll
  • Managerialisme

Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 ble ledet av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, og ble avsluttet i 2014. Samarbeidspartnere var Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas.

 

      

Bidragsytere

Stiftelsen Fritt Ord

Institutt for Samfunsforskning

Institutt for medier og kommunikasjon (UiO)

Fafo

TNS Gallup

Publikasjoner

RAPPORT: Når kunstnerne vurderer ytringsfriheten, anno 2014 (2014)

Tore Slaatta og Hanne M. Okstad

Hvordan oppfatter norske kunstnere sin kunstneriske ytringsfrihet? Hvilke muligheter og begrensninger opplever de i sitt arbeid?
I denne rapporten undersøker Tore Slaatta og Hanne M.Okstad den kunstneriske ytringsfrihetens status i Norge. Analysene er basert på en spørreundersøkelse blant forfattere og visuelle kunstnere.

Les mer

RAPPORT: Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt fram og to tilbake? (2014)

Jon Wessel-Aas

I denne rapporten foretar Jon Wessel-Aas en gjennomgang av rettsutviklingen på noen sentrale felt når det gjelder vilkårene for publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge, med vekt på perioden fra 1999 til 2014. Rapporten er organisert i to delutredninger: Del I «Pressefriheten og personvernet» og Del II «Statlig kontroll med og overvåkning av borgernes kommunikasjon». En kortere versjon av de to utredningene finnes i «Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet».

Les mer

RAPPORT: Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen (2014)

Elisabeth Staksrud, Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras, Maria Helena Gustavson, Karoline Andrea Ihlebæk, Arnfinn H. Midtbøen, Synne Sætrang, Sissel C. Trygstad og Maria Utheim

Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra den representative befolkningsundersøkelsen gjennomført som en del av det Fritt Ord-støttede prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» i 2014. Den presenterer også data fra fire andre spørreundersøkelser gjennomført av prosjektet.

Les mer

RAPPORT: «Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag» (2014)

Hedda Espeli

Erfarne kvinnelige nettdebattanter sier man må være hardhudet og tåle ubehageligheter hvis man vil delta i debatter i sosiale medier. Noen kvinner blir over tid mer tilbakeholdne med ytringer de vet kan provosere, viser Hedda Espelis rapport, som inngår i prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge.

Les mer

RAPPORT: Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet (2014)

Bernard Enjolras, Terje Rasmussen og Kari Steen-Johnsen (red.)

I rapporten undersøker forfatterne ulike sider ved den norske ytringskulturen, med fokus på samfunnsendringer knyttet til kulturell og religiøs pluralisme, digitalisering og inntog av globale kulturelle trender.

Les mer