Ytringsfrihetens grenser

Kari Steen-Johnsen, Audun Fladmoe og Arnfinn H. Midtbøen

Ytringsfrihetens grenser

Sosiale normer og politisk toleranse

Last ned som PDF

Om denne rapporten

Formålet med denne rapporten er å undersøke ytringsfrihetens grenser i Norge. Hvor de sosiale og juridiske grensene for ytringsfriheten bør gå, aktualiseres blant annet i spenningsforholdet mellom retten til å ytre seg fritt på den ene siden, og retten til vern mot hatytringer og forfølgelse på etnisk, religiøst eller annet grunnlag, på den andre. Gjennom et tematisk fokus på religion og innvandring undersøker vi holdningene til slike spørsmål i den norske befolkningen. Rapporten inngår som del av, og bygger videre på, tidligere studier i prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», som startet opp i 2013. Analysene som presenteres i rapporten tar primært utgangspunkt i en spørreundersøkelse gjennomfort blant befolkningen høsten 2015. Men analysene trekker også på en tidligere befolkningsundersøkelse gjennomført høsten 2013 og på en spørreundersøkelse gjennomført blant journalister og redaktører høsten 2015.